Zpevní páteř
 Zlepší dýchání

perex

Jak na téma slackline pohlíží erudovaný a učením trochu zmožený fyzioterapeut? Nemilosrdným vychylováním těžiště si zlepšíme hluboký stabilizační systém, koncentraci a také dýchání. Až poznáte všechna tato doprovodná pozitiva, radost z pohybu po lajně se vám ještě zdvojnásobí.

Kredity

T: Nikola Jandová F: Petr Voříšek, Anče Kuchařová

Text 1

Paradoxem studentů fyzioterapie bývá jedna nepříjemná věc – hodně učení a tudíž mnohdy málo pohybu. Celé to navíc doprovází moudra vážených docentů: „Dostatečně dlouhý a intenzivní pohyb je základem pro zlepšování fyzické kondice, srdečně cévních parametrů, změny složení těla ve prospěch svalové hmoty namísto tukové…“ Jaká je realita? Ve zkouškovém období přetrvávám tři týdny ve statické sedící poloze a jsem obklopena několika druhy čokolády.

Když už množství vědomostí z knih převyšuje mozkovou kapacitu mé hlavy, trkne mě, že trochu výš nad touhle hořící hlavou, na skříni, leží smotaný dvacetimetrový kus nylonové pásky.

Konec učení, jdeme na slackline! V tomto případě se nejedná o žádnou prokrastinaci, ale o významný zdravotní podnik!

Předěl / Citace


„Lajna napravuje vadné držení těla, což je takový globální nezmar.”

Text 2

BALANČNÍ PLOCHA

Existuje totiž několik důvodů, kterými by se dala lajna zařadit mezi „zdravotní pomůcky“. Tato páska natažená mezi dvěma pevnými body je náročná balanční plocha. Chůze po ní představuje poměrně těžkou dynamickou práci, která pro kontrolu rovnováhy zapojuje všechny svaly v těle.

Díky tréninku na takové balanční ploše se oslovují tzv. proprioceptory (receptory umístěné ve svalech a šlachách, především v ploskách nohou a v šíjových svalech), které se významným způsobem podílejí na řízení stoje a vertikálního držení těla. Lajna může při pravidelném tréninku představovat prostředek, kterým pozitivně ovlivňujeme svalové dysbalance, způsobující vadné držení těla, což je takový globální nezmar. Tohle se často projevuje předsunutým držením hlavy, ramen, zkrácenými prsními a naopak ochablými mezilopatkovými a břišním svaly. Další rizikové faktory pro vznik strukturálních patologických změn v těle jsou například hyperkyfotické držení hrudní páteře nebo zkrácené svaly zadní strany stehna. Když se podíváte kolem sebe na zastávce, určitě na nějakého pána s pivním břichem či dámu s vyšpuleným pozadím a rodící se bederní hyperlordózou (zvýšené zakřivení křivky páteře směrem do břicha) narazíte.

Předěl / Citace 2


„Správně zapojená bránice má za následek lepší přísun kyslíku do těla.”

Text 3

Vlivem cvičení na lajně aktivujeme také tzv. hluboký stabilizační systém, což je systém svalů, které se podílejí na správné stabilizaci páteře a pánve. Kontrakcí těchto hluboce uložených svalů dochází ke zvýšení nitrobřišního tlaku a k přímé podpoře jinak nestabilní páteře. Teprve poté, co je správně stabilizována páteř, dokážete lépe přenést mechanickou energii z páteře na periferní segmenty. Tím se vytváří optimální biomechanické podmínky pro účelný pohyb končetin. Polopaticky řečeno, když máte dobře stabilizovanou páteř, pohyby rukama a nohama jsou ekonomičtější a nevyžadují takové úsilí.

Součástí hlubokého stabilizačního systému je také bránice, proto tréninkem na balanční ploše nezlepšujeme pouze stabilizaci páteře, ale také dechovou práci. Správně zapojená bránice má za následek lepší přísun kyslíku do těla.

Aktivací všech předešlých systémů, specifickými oblastmi mozkové kůry a mozkovými drahami je tak regulován přesný a koordinovaný pohyb celého těla.

Aby toho nebylo málo, kombinací zlepšené svalové koordinace a posílených svalů na dolních končetinách se nám snižuje riziko vzniku úrazů v hlezenním, kolenním a kyčelním kloubu při jiných sportovních aktivitách.

Takže… Lépe se nám dýchá, dostáváme do svalů a mozku více kyslíku, díky čemuž jsme čerstvější, soustředěnější a zvládneme další dávku učení.

Nebo zůstaneme na lajně?

Facebook

TOC